Fra Josip Repeša u emisiji Agape

Franjevac fra Josip Repeša, koji je sada na službi u Sinju kao promicatelj duhovnih zvanja i voditelj Frame u Provinciji Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, bio je gost emisije Agape. Otvorene su brojne aktualne teme korisne za naše danas.