Cijepljenje: Drugo mišljenje

Svakodnevno slušamo o bezuvjetnoj potrebi cijepljenja. Imamo li pravo o toj temi čuti drugačije mišljenje!? Izreći o tome drugo mišljenje ne znači udarati na nečiju savjest i vršiti antipropagandu. Izreći drugačije mišljenje o cjepivu ne znači ljudima nametati zabranu cijepljenja. Upravo drugo mišljenje im može pomoći da sami mogu lakše po savjesti i slobodno donijeti svoju odluku. Ova emisija je donijela argumentaciju i iskustva liječnica o toj temi. Poslušajte i neka vam je na korist. Toliko vas cijenimo da ništa ne namećemo, nego samo progovaramo o onome o čemu se šuti.