Kako sotona zavodi ljude

Na koji način sotona zavodi ljude i želi im preko neobičnih pojava uzeti mogućnost da misle na Boga i sebe. Čujte u tonskome snimku.