Porastao broj katolika u svijetu

Kao i svake godine, uoči Misijske nedjelje, Tiskovna agencija vatikanske Kongregacije za evangelizaciju naroda “Fides” objavljuje statističke podatke Katoličke crkve. Prema objavljenim podatcima, od ukupnog broja stanovnika koji je 31. prosinca 2011. godine iznosio 6.933.310.000, katolici čine 17,50%, odnosno 1.213.591.000. U odnosu na prošlu godinu, broj katolika porastao je za 17.920.000. Porast je zabilježen na svim kontinentima, najviše u Africi (+ 8,047,000) i Americi (+6.312,000). U Europi on iznosi +822.000. Broj stanovnika na jednog svećenika porastao je za 117 i iznosi 13.394, a broj katolika na jednog svećenika, koji je također u porastu, iznosi 2.936.

Spomenimo kako je prisutan i rast broja biskupa, svećenika i trajnih đakona u odnosu na proteklu godinu. Ipak, u Europi je broj svećenika, kao i prošle godine, u padu (-2.286).

STATISTIČKI PODATCI

SVJETSKA POPULACIJA – BROJ KATOLIKA

Kontinent

Broj stanovnika

Broj katolika

Postotak

Afrika

1.039.476.000 (+ 23.932.000)

193.667.000 (+ 8.047.000)

 18,63 % (+ 0,35)

Amerika

938.332.000 (+ 11.311.000)

592.310.000 (+ 6.312.000)

63,12 % (- 0,09)

Azija

4.202.786.000 (+ 46.690.000)

132.238.000 (+ 2.577.000)

3,15 % (+ 0,03)

Europa

715.729.000 (+ 2.332.000)

285.746.000 (+ 822.000)

 39,92 % (- 0,02)

Australija

36.987.000 (+ 495.000)

9.630.000 (+ 162.000)

 26,06 % (+ 0,1)

Ukupno

6.933.310.000 (+ 84.760.000)

1.213.591.000 (+17.920.000)

 17,50% (+ 0,04)

BROJ STANOVNIKA/KATOLIKA NA JEDNOG SVEĆENIKA

Kontinent

Broj stanovnika na jednog svećenika

Broj katolika na jednog svećenka

Afrika

26.614 (- 448)

4.959 (+ 13)

Amerika

7.628 (+ 67)

4.815 (+ 36)

Azija

47.896 (- 776)

2.254 (- 15)

Europa

3.791 (+ 39)

1.521 (+ 23)

Australija

7.698 (+ 120)

2.004 (+ 39)

Ukupno

13.394 (+ 117)

2.936 (+ 36)

CRKVENA PODRUČJA – MISIJSKE POSTAJE

Kontinent

Crkvena područja

Misijske postaje savlastitim svećenikom

Misijske postaje bezvlastitog svećenika

Afrika

532 (+ 7)

551 (+ 191)

72.784 (- 1.596)

Amerika

1.082 (+ 1)

467  (+ 228)

17.471  (- 974)

Azija

534 (+ 3)

654 (- 734)

40.364 (+ 508)

Europa

751 (+ 1)

86 (+ 41)

111 (- 47)

Australija

80 (+ 1)

24 (- 1)

723 (- 120)

Ukupno

2.979 (+ 13)

1.782 (- 275)

131.453 (- 2.229)

BISKUPI

Kontinent

Ukupni broj biskupa

Dijecezanski biskupi

Redovnički biskupi

Afrika

704 (+ 7)

508 (+ 5)

196 (+ 2)

Amerika

1.914 (=)

1.356 (+ 5)

558 (- 5)

Azija

763 (+ 5)

570 (+ 11)

193 (- 6)

Europa

1.616 (+ 10)

1.385 (+ 11)

231 (- 1)

Australija

135 (+ 6)

87 (+ 3)

48 (+ 3)

Ukupno

5.132 (+ 28)

3.906 (+ 35)

1.226 (- 7)

 

PREZBITERI (SVEĆENICI)

Kontinent

Ukupni broj svećenika

Dijecezanski svećenici

Redovnički svećenici

Afrika

39.057 (+ 1.530)

26.586 (+ 1.152)

12.471 (+ 378)

Amerika

 123.014 (+ 407)

82.477 (+ 564)

40.537 (- 157)

Azija

 58.678 (+ 1.542)

34.135 (+ 817)

24.543 (+ 725)

Europa

187.864 (- 2.286)

132.375 (- 1.162)

55.489 (- 1.124)

Australija

4.805 (- 11)

2.773 (- 34)

2.032 (+ 23)

Ukupno

413.418 (+ 1.182)

278.346 (+ 1.337)

135.072 (- 155)

TRAJNI ĐAKONI

Kontinent

Ukupni broj trajnih đakona

Dijecezanski trajni đakoni

Trajni đakoni redovnici

Afrika

421  (+ 20)

389 (+ 11)

32 (+ 9)

Amerika

26.320 (+ 879)

26.131 (+ 896)

189 (- 17)

Azija

267 (+ 43)

204 (+ 14)

63 (+ 29)

Europa

13.519 (+ 368)

13.187 (+ 330)

332 (+ 38)

Australija

387 (+ 40)

359 (+ 15)

28 (+ 25)

Ukupno

40.914 (+ 1.350)

40.270 (+ 1.266)

644 (+ 84)

REDOVNICI (BRAĆA LAICI) I REDOVNICE

Kontinent

Redovnici

Redovnice

Afrika

8.592 (+ 28)

67.863 (+ 1.488)

Amerika

16.133 (- 398)

190.683 (- 4.515)

Azija

11.550 (+ 1.089)

167.423 (+ 2.115)

Europa

17.437 (- 232)

278.583 (- 7.459)

Australija

1.373 (- 67)

8.654 (- 358)

Ukupno

55.085 (+ 420)

713.206 (- 8.729)

SVJETOVNI INSTITUTI

Kontinent

Svjetovni instituti (m)

Svjetovni instituti (ž)

Afrika

75 (- 9)

814 (+ 32)

Amerika

226 (- 18)

5.750 (- 32)

Azija

51 (+ 10)

1.765 (- 116)

Europa

360 (- 17)

16.189 (- 1.371)

Australija

1 (=)

46 (- 2)

Ukupno

713 (- 34)

24.564 (- 1.489)

 LAICI MISIONARI I KATEHETE 

Kontinent

Laici misionari

Katehete

Afrika

7.773 (+ 1.401)

400.834 (+ 3.451)

Amerika

336.197 (+ 35.479)

1.850.197 (- 35.871)

Azija

31.020 (+ 9.294)

303.807 (- 967)

Europa

6.385 (+ 51)

554.219 (- 2.309)

Australija

347 (- 5)

16.178 (+ 303)

Ukupno

381.722 (+ 46.220)

3.125.235 (- 35.393)

VELIKA SJEMENIŠTA (BOGOSLOVIJE) 

Kontinent

Ukupni broj bogoslova

Dijecezanski bogoslovi

Redovnički bogoslovi

Afrika

27.483 (+ 559)

18.383 (+ 289)

9.100 (+ 270)

Amerika

36.465 (- 6)

24.276 (- 74)

12.189 (+ 68)

Azija

35.297 (+ 1.326)

16.332 (+ 295)

18.965 (+ 1.031)

Europa

20.296 (- 268)

12.580 (- 241)

7.716 (- 27)

Australija

1.075 (+ 15)

706 (+ 34)

369 (- 19)

Ukupno

120.616 (+ 1.626)

72.277 (+ 303)

48.339 (+ 1.323)

MALA SJEMENIŠTA 

Kontinent

Ukupni broj sjemeništaraca

Dijecezanski sjemeništarci

Redovnički sjemeništarci

Afrika

53.246 (+ 1.106)

47.017 (+ 1.304)

6.229 (- 198)

Amerika

13.897 (- 124)

10.111 (+ 242)

3.786 (- 366)

Azija

24.684 (- 246)

15.720 (- 41)

8.964 (- 205)

Europa

10.450 (- 518)

6.307 (- 161)

4.143 (- 357)

Australija

253 (+ 4)

195 (- 1)

58 (+ 5)

Ukupno

102.530 (+ 222)

79.350 (+ 1.343)

23.180 (- 1.121) 

ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE 

Kontinent

Vrtići

Broj djece

Osnovne škole

(1.-4.r.)

Broj učenika

Osnovne škole

 (5.-8.r.)

Broj učenika

Broj srednjo-školaca

Broj studenata

Afrika

14.379

1.412.316

35.821

15.692.697

11.882

5.024.553

97.738

122.542

Amerika

17.647

1.410.358

23.699

6.577.069

11.040

3.746.696

819.734

2.201.628

Azija

13.701

1.899.290

15.628

6.071.936

10.567

6.115.601

1.237.767

437.676

Europa

24.157

1.918.591

16.091

2.900.826

9.628

3.648.597

324.168

259.788

Australija

1.598

79.990

3.172

696.887

660

417.529

14.704

18.050

Ukupno

71.482

6.720.545

94.411

31.939.415

43.777

18.952.976

2.494.111

3.039.684

ZDRAVSTVENA SKRB

Kontinent

Bolnice

Dispanzeri

Centri za liječenje od gube

Starački domovi / Domovi za nemoćne

Sirotišta

Jaslice

Bračna savjetova-lišta

Kat.

škole

Ostale ustanove

Afrika

1.284

5.398

211

615

1.435

2.010

1.722

3.232

-

Amerika

1.701

5.211

65

3.913

2.744

3.739

6.230

17.567

-

Azija

1.125

3.828

281

2.440

3.911

3.286

972

5.286

3

Europa

1.137

2.557

6

8.271

2.321

2.447

5.819

14.219

1

Australija

188

530

4

545

123

110

265

367

-

Ukupno

5.435

17.524

567

15.784

10.534

11.592

15.008

40.671

4

 M.V. | Bitno.net/fratar.net